Kuidas saada kreditex investeerimine laenu Eestis

Kui kaalute laenu võtmist Eestis, siis siin on mõned asjad, mida peate teadma. Kuigi intressimäär on täna suhteliselt madal, peaksite meeles pidama, et see võib tulevikus tõusta. Sellest artiklist saate teada paari viisi kohta, kuidas saate oma laenuintressidelt raha säästa. Lisaks avastad Eestis laenu võtmise eelised. Küsimuste korral võtke julgesti ühendust Eesti Riigipangaga.

laenud eraisikutelt

Üheks suurimaks takistuseks laenu saamisel Eestis oli selle juriidiline struktuur. Algselt ei olnud riigis tsentraliseeritud pangandussüsteemi. Seetõttu tugines selle valitsus kreditex investeerimine oma sisemiste vajaduste rahastamiseks Rahvasteliidu laenule. Rahvasteliidul olid laenu heakskiitmisel aga rangemad kriteeriumid. Seega tuli valitsusel luua läbipaistvam pangandussüsteem. Selleks oli vaja arendada õigussüsteemi ja terviklikku äristruktuuri.

Vaatamata majanduskliimale on Eestis laenu võtmisel siiski oluline arvestada intressimääraga. Juuli seisuga moodustasid riigis väljastatud laenud kokku 3 037 495 eurot. See on rohkem kui juunis 2 010 847 eurot. Tegelikult jätkab laenude väljastamise kasv Eestis viimaste kuude trendi. Juuniga võrreldes kasvas laenude väljastamise maht juulis 51,1%, samas kui laenude väljastamise maht juunis vähenes 11,4%. Kuigi Eesti intressimäär on endiselt madal, on see eelmise kuuga võrreldes veidi langenud.

Eesti rangemate laenustandardite tõttu on riigi valitsus kohustatud avalikustama grupisisesed laenud. Eesti on OECD BEPS tegevuskavade liige ja sellisena on tulumaksuseaduses tagasiulatuvad sätted, mis panevad selliseid laene andvatele ettevõtetele täiendavaid kohustusi. Õnneks on uued seadused vähendanud maksuvaba laenu riski. Kui täidad need uued nõuded, saad taotleda laenu Eestis.

Rahvasteliit andis Eesti valitsusele laenu 1927. aastal. Laen nägi ette Eesti ülesehitamise pärast 1920. aastaid. Laen oli kahes erinevas suuruses: 4 miljonit dollarit ja 605 500 naela.Need hinnangud kajastavad laenu seisu 1. jaanuaril 1939. Eesti ei maksnud laenu kunagi täielikult ära. See on olnud pikk ja kummaline lugu. Võib-olla võiksite heita pilgu sellele huvitavale peatükile Eesti lähiajaloost.

1921. aastal astus Eesti Rahvasteliitu.Eesti korraldas Liiga abiga laenu Suurbritanniast majandus- ja pangandusreformide rahastamiseks. See laen oli suurim välisabipakett, mille Eesti kahe maailmasõja vahel saanud oli, ja selle tagajärjed olid palju suuremad kui ühelgi teisel Rahvasteliidu suhetel Eestiga. Ehkki laenul on palju eeliseid, on siiski mitmeid riske, millest Eesti ettevõtjad peaksid teadlikud olema.

Laenuportfelli kvaliteet oli jätkuvalt stabiilne. 60-päevase maksetähtajaga laenude osakaal kogu laenuportfellist oli vaid 0,5%. See on madalaim viivislaenude osakaal Eestis alates 2018. aasta kolmandast kvartalist.

1940. aastatel üritasid Eesti riigiametnikud laenu konverteerida kullaga tagatud valuutasse, kuid Teise maailmasõja algus peatas selle. Sellest tulenevalt lükati laenu tagasimaksmine edasi. Sellest hoolimata oli suurem osa kapitalist 1967. aasta juuli tähtajaks tasumata. 1991. aastal tõstatati see küsimus kulla tagastamise läbirääkimistel. Valitsus andis lubaduse võlakirjaomanike võlakirjad tulevikus tagasi osta.

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist soovitas Rootsi Pank Eestil võtta oma valuutaks dollari. 1933. aasta jaanuaris oli uudis jõudnud sekretariaadi rahanduskomisjoni. Uudist kuuldes soovitasid nad Eestisse saata uue finantskonsultandi, kes olukorda hindaks. Vahepeal aga ei saanud Eesti valitsus Rahvasteliidult rahalist toetust. See oleks kaasa toonud Eesti krooni devalveerimise.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial